Sự Kiện

Vị trí: Trang chủ > Sự Kiện > Chuỗi Sự Kiện Đua Top

Chuỗi Sự Kiện Đua Top

Tác giả: Lục Mạch Thần Kiếm Thời gian: 14/11/2017 Lượt xem: 260 Font chữ:【To Vừa Nhỏ

1. Đua Top Cấp:
Thời gian áp dụng: 7 ngày tính từ khi máy chủ ra mắt
Nội dung:  Top 10 thiếu hiệp có cấp độ cao nhất sẽ nhận được phần quà hấp dẫn
Phần thưởng sẽ được trao sau khi kết thúc thời sự kiện
Phần thưởng :

2. Đua Top Lực Chiến:
Thời gian áp dụng: 10 ngày tính từ khi máy chủ ra mắt
Nội dung:  Top 10 thiếu hiệp có Lực Chiến cao nhất sẽ nhận được phần quà hấp dẫn
Phần thưởng sẽ được trao sau khi kết thúc thời sự kiện
Phần thưởng :

 

3. Đua Top Đấu PVP 2vs2:
Thời gian áp dụng: 15 ngày tính từ khi máy chủ ra mắt
Nội dung: Top 10 thiếu hiệp có Top Đấu PVP 2vs2 cao nhất sẽ nhận được phần quà hấp dẫn
Phần thưởng sẽ được trao sau khi kết thúc thời sự kiện
Phần thưởng :

 

 

A Bích Kính Bút...!