Sự Kiện

Vị trí: Trang chủ > Sự Kiện > Đua Top Alphatest

Đua Top Alphatest

Tác giả: Lục Mạch Thần Kiếm Thời gian: 10/11/2017 Lượt xem: 394 Font chữ:【To Vừa Nhỏ


 

Thời Gian: Đến hết ngày 15/11/2017
Nội Dung: Đua top Lực chiến - Bứt top thành công nhận quà cho server mới.

Quà Tặng:

Mong các thiếu hiệp có những trải nghiệm tốt nhất trong thời gian alphatest

A Bích Kính Bút..!