Sự Kiện

Vị trí: Trang chủ > Sự Kiện > Hoàn Trả Thẻ Nạp Alphatest

Hoàn Trả Thẻ Nạp Alphatest

Tác giả: Lục Mạch Thần Kiếm Thời gian: 07/11/2017 Lượt xem: 243 Font chữ:【To Vừa Nhỏ

Nạp Thẻ Alphatest - Hoàn trả 150% sau khi Closed Beta
Đối Tượng: Tất cả những người chơi Lục Mạch Thần Kiếm
Thời Gian: Trong suốt thời gian diễn ra Alphatest
Nội Dung: Để ghi nhận những đóng góp của các thiếu hiệp trong quá trinh Alphatest game Lục Mạch Thần Kiếm, BQT tổ chức event Hoàn Trả nạp thẻ sau khi Closed Beta cho người chơi đã nạp thẻ trong giai đoạn Alphatest là 150% mức nạp thẻ ban đầu

Mong các thiếu hiệp có đủ hành trang cũng như kinh nghiệm để tham gia chơi game khi chính thức khai mở Server - Đoàn Dự - Sứ Mệnh Đế Vương

 

A Bích Kính bút.!