tải game

Chỉ số tiềm năng nhân vật

Hướng Dẫn | 16/07

Điểm Tiềm Năng là gì? Có giúp ích gì trên con đường hành tẩu giang hồ?

Chúng ta cùng tìm hiểu nhé!

- Trong quá trình làm nhiệm vụ, hoạt động hàng ngày hay đánh quái, v..v, nhân vật sẽ nhận được điểm kinh nghiệm và lên cấp. Mỗi lần lên cấp, nhận được 5 Điểm Tiềm Năng.

- Người chơi có thể tăng Điểm Tiềm Năng ở ô Tăng tiềm năng:

- Trong phần tăng Điểm Tiềm Năng, chia làm 4 phần có thể tăng điểm đó là : Sức, Thân, Thể, Khí

- Có thể tăng điểm tùy ý theo mỗi hệ phái khác nhau.

- Tương ứng với tăng mỗi điểm kỹ năng là các chỉ số của nhân vật đồng thời được tăng lên: Công cơ bản, Phòng cơ bản, Kháng tất cả, Né.

- Tùy thuộc vào mỗi hệ phái mà có cách tăng Điểm Tiềm Năng khác nhau để đạt được sức mạnh tối ưu cho nhân vật.

Gợi ý

Thiếu Lâm: Thể - Khí

Nga Mi: Thân – Khí

Mộ Dung: Sức – Thể

Minh Giáo: Sức – Khí

Đường Môn: Sức – Thân

Lưu ý

- Nga My và Đường Môn thì "Thể" sẽ không tăng thuộc tính nhưng 3 thuộc tính còn lại sẽ tăng nhiều hơn so với các phái khác. Đối với 3 phái còn lại thì 4 thuộc tính sức, thân, thể, khí đều có tăng.

- Có thể chọn nút Kiến nghị để tăng nhanh Điểm Tiềm Năng ( hỗ trợ tăng điểm phù hợp với từng hệ phái). Sử dụng nút Cài lại có thể cài Điểm Tiềm Năng (trường hợp chưa chọn nút Đồng ý). 

- Khi đã chọn nút Đồng ý để tăng Điểm Tiềm Năng, nếu muốn tăng lại Điểm Tiềm Năng nhân vật phải sử dụng Tẩy Tủy Đan (có bán ở Trân Các)

 

Lục Nhi