tải game

Đổ Phường Diêm Vương

Hướng Dẫn | 16/07

Đổ Phường Diêm Vương, không phải là Đổ Phường thường. Nơi đây cái gì cũng có thể cược.

Ba người có sát thương nhiều nhất sẽ nhận được không ít tài sản!

Cấp mở

- Cấp 100.

Thời gian

- Khung giờ 17:00 - 17:20; 19:00 - 19:20; 22:00 - 22:20

Hình thức

- PK loạn đấu VS 10.

- Dựa vào cấp độ nhân vật sẽ được đưa vào các chiến trường khác nhau.

- Tiêu diệt người chơi khác để nhận được tích điểm. Tích điểm càng cao, hạng càng cao.

- Hang càng cao, thưởng càng nhiều.

Phần thưởng

- Phần quà thưởng hoạt động gồm có: Rương nội công, bạc, Ô Ti, Bảo thạch, v.v..

 

Lục Nhi