tải game

Hoạt động Cửu U Kiếm Chủng

Hướng Dẫn | 16/07

Tương truyền, dưới Vô Tướng Hoang Nguyên có Quy Khư Địa Ngục, cứ 76 năm sẽ xuất hiện một món vũ khí Ma Binh, có được nó sẽ vô địch thiên hạ. Cho dù ai kích hoạt binh khí này cũng sẽ lĩnh ngộ được Ma Tướng Quyết.

Từ đó, không thấy người chỉ thấy Ma Kiếm, chỉ được đoạt nhiều cổ khí trên người Khôi Lỗ thủ vệ Kiếm Chủng.

Cấp mở

- Cấp 100.

Hình thức

- Phụ bản Đơn.

Thời gian

- Cả ngày.

Các tham gia

- Bước 1: Tại giao diện Hoạt động, người chơi chọn phó bản Cửu U Kiếm Chủng.

- Bước 2: Xuất hiện giao diện Phó bản Cửu U Kiếm Chủng, người chơi có thể chọn loại phó bản phù hợp với cấp độ của bản thân để tham gia.

- Bước 3: Khi đã chọn được Phó bản thích hợp, người chơi tiến hành chọn nút Khiêu chiến.

Hình ảnh Phó bản

- Tiêu diệt hết các đợt quái sẽ xuất hiện Boss Phó bản.

- Tiêu diệt được Boss sẽ tự động rời khỏi Phó bản.

Phần thưởng

- Thanh Đồng Mã, Thanh Đồng Kiếm, Thanh Đồng Đĩnh (Dùng để cung cấp nguyên liệu cho Thiên Công Bí Hạp)

- Càn quét: Khi người chơi đã thông quan được Phó bản, có thể tiến hành càn quét Phó bản cấp độ vừa thông quan. (tiêu tốn Văn thư càn quét - mua tại Trân Bảo Các)

 

Lục Nhi