tải game

Hoạt động Lịch Luyện

Hướng Dẫn | 16/07

Với những nhiệm vụ khác nhau mỗi ngày, thông qua hoạt động Lịch Luyện này, đại hiệp sẽ nhận được những phần thưởng tương xứng với công sức đã bỏ ra đấy!

Cấp mở

- Cấp 46.

Giới hạn

- 20 nhiệm vụ.

Hoạt động Lịch Luyện

- Tại giao diện hoạt động, người chơi chọn vào mục Lịch Luyện -> Đến, hệ thống sẽ tự động nhận nhiệm vụ.

- Người chơi mỗi ngày có thể hoàn thành 20 lượt nhiệm vụ khác nhau từ đối thoại với NPC, tiêu diệt quái.

- Phần thưởng nhận được bao gồm xu, exp, rương lịch luyện, ngân phiếu.

- Rương lịch luyện mở ra có thể nhận được Cua Dương Trứng, Thùng Hỏa Dược, Vấn Kiếm Giang Hồ Lệnh, bạc, xu, v.v..

- Hoàn thành 20 vòng sẽ được quay ngẫu nhiên nhận xu.

 

Lục Nhi