tải game

Liên kết tài khoản chơi ngay

Hướng Dẫn | 16/07

Lần đầu tiên muốn trải nghiệm Lục Mạch Thần Kiếm, đại hiệp có thể sử dụng hình thức Chơi Ngay để chơi game mà không cần phải thông qua các bước đăng ký tài khoản.

Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn cho tài khoản Chơi Ngay này, Lục Nhi kiến nghị đại hiệp nên chuyển đổi tài khoản chơi ngay thành tài khoản chính thức. Cùng xem các bước mà Lục Nhi hướng dẫn nhé!

♦ Bước 1: Đăng nhập vào tài khoải chơi ngay và chọn liên kết tài khoản.

Bấm vào ô LIÊN KẾT để tiến hành liên kết tài khoản

 

♦ Bước 2: Nhập Tài Khoản muốn liên kết (phải là Tài Khoản mới - không thể liên kết với Tài Khoản đã tồn tại trước đó), Mật Khẩu và Địa Chỉ Email (cần nhập chính xác để bảo vệ tài khoản)

Tiến hành điền ID ĐĂNG NHẬP, MẬT KHẨU, EMAIL sau đó bấm vào GỬI để liên kết tài khoản

 

- Hoàn thành các bước trên là đại hiệp đã liên kết tài khoản thành công.

 

- Đối với những lần đăng nhập sau, đại hiệp chỉ cần nhập Tài Khoản và Mật Khẩu mà mình đã đăng ký trước đó để đăng nhập nhé!

 

 

Chúc quý đại hiệp có những giờ phút vui vẻ khi trải nghiệm Lục Mạch Thần Kiếm và hoàn toàn yên tâm về việc tài khoản của mình đã được bảo mật!

Lục Nhi