tải game

Nhiệm vụ Bang

Hướng Dẫn | 16/07

Rất nhiều nhiệm vụ Bang trập trùng nguy hiểm, nhưng phần thưởng thì vô cùng quý giá...

Cấp mở

- Cấp 160.

Yêu cầu

- Người chơi đã gia nhập Bang.

Nhiệm vụ Bang

- Mỗi tuần sẽ có 70 nhiệm vụ.

- Tại giao diện hoạt động, người chơi chọn vào nhiệm vụ bang -> đến, nhân vật sẽ tự động di chuyển đến Đại Lý tìm npc để nhận nhiệm vụ.

- Sau khi đối thoại xong sẽ bắt đầu tiến hành nhiệm vụ, yêu cầu nhiệm vụ có thể là đối thoại NPC hoặc tiêu diệt quái.

- Hoàn thành mỗi nhiệm vụ sẽ nhận được cống hiến bang, xu và thức ăn thú.

- Hoàn thành 10 vòng sẽ nhận được 1 lần quay số nhận cống hiến bang.

 

Lục Nhi

.