tải game

[PB Vĩnh Kết Đồng Tâm] Tần Vương Cổ Mộ

Hướng Dẫn | 12/09

Tần Vương đánh sáu nước thống nhất loạn thế, hãy nhanh tay đoạt kỳ trân dị bảo!

Sau khi Tần Vương bị tiêu diệt, loạn thế sẽ xuất hiện lại, châu báu sẽ khơi dậy cuộc phân tranh mới!

Thời gian & Điều kiện

Thời gian

- Vào lúc 10:55 22:30 hàng ngày, tại giao diện Hạn giờ, quý đại hiệp có thể chọn tham gia hoạt động Tần Vương Cổ Mộ.

Điều kiện

- Đại hiệp cấp 200 trở lên.

- Hoạt động Tần Vương Cổ Mộ.

- Tại giao diện Tham Gia Hoạt Động, đại hiệp có thể tham gia đơn hoặc tổ đội, sau đó chọn lối vào 1 trong 4 cổng tương ứng Đông, Tây, Nam, Bắc.

- Mỗi ngày có 2 lượt tham gia vào Tần Vương Cổ Mộ, nếu bị thất bại sẽ không thể vào lại được.

Lưu ýNếu tổ đội nhưng vào hai lối vào khác nhau thì sẽ không gặp được nhau ở tầng 1.

- Khi vào mỗi tầng, tính năng PK Bang sẽ được bật, quý đại hiệp có thể tiêu diệt những người chơi khác trong Tần Vương Cổ Mộ. Người chơi bị tiêu diệt sẽ xem như thua cuộc và hệ thống sẽ tự đưa ra khỏi Tần Vương Cổ Mộ.

- Có tổng cộng 3 Tầng, mỗi tầng sẽ có 10 phút để vượt qua, sau 5 phút sẽ có BOSS xuất hiện, người chơi tiêu diệt BOSS sẽ nhận được những phần thưởng quý giá.

 

Lục Nhi