tải game

[PB Vĩnh Kết Đồng Tâm] Võ học giang hồ

Hướng Dẫn | 12/09

Phiên bản mới Vĩnh Kết Đồng Tâm sẽ đem đến những bộ võ học mới nào?

Long Trảo Thủ vô thượng tuyệt nghệ của cầm nã pháp trong thiên hạ, từ khi ra đời chưa từng xuất hiện một sơ hở nào.

- Kỹ năng Nã Vân

- Kỹ năng Phê Kháng

- Kỹ năng Thương Châu

- Kỹ năng Buff Lao Nguyệt

- Kỹ năng Phủ Cầm

Thánh Hỏa Lệnh Thần Công là bí kíp võ công thượng thừa được khắc trên Thánh Hỏa Lệnh - bảo vật của Minh Giáo.

- Điều kiện: Cần trang bị Thần binh Thánh Hỏa Lệnh.

- Điện Quang Thạch

- Hỏa Trung Thủ Lật

- Cách Ngạn Quan Hỏa

- Dẫn Hỏa Thiêu Thân

- Minh Hỏa Chấp Trượng

 

Lục Nhi