tải game

Phụ bản Thanh Vân Phong

Hướng Dẫn | 16/07

Trải nghiệm thú vui trong Lục Mạch Thần Kiếm, khiêu chiến giới hạn bản thân với Thanh Vân Phong, thu về phần thưởng phong phú, tất cả đang chờ đợi đại hiệp phía trước...

Cấp mở

- Cấp 100.

Thời gian tham gia

- Cả ngày.

Giới hạn

- Lượt tham gia: 2 lượt.

Hoạt động Thanh Vân Phong

- Đây là phụ bản ngày.

- Tổ đội tham gia khiêu chiến phụ bản, cần phải vượt qua 5 cửa ải, phải thông quan cửa ải trong thời gian nhất định mới có thể mở được cửa ai tiếp theo.

- Có 2 cấp độ Thường và Khó để người chơi tự ý lựa chọn.

- Thông quan mỗi cửa ải có thể nhận được Thanh Vân Bí Bảo tím, cam, đỏ, Thất thể lưu vân..

 

Lục Nhi