tải game

[19/11 - 23/11] Nhất Tự Vi Sư

Sự Kiện | 17/11

"Tôn sư trọng đạo” là truyền thống đạo lý mang đậm giá trị nhân văn của dân tộc Việt Nam. Truyền thống này đã được ông cha ta tạo dựng, bồi đắp từ ngàn xưa cho đến nay.

Nhân ngày nhà giáo Việt Nam 20/11, Lục Mạch Thần Kiếm sẽ mang đến sự kiện Nhất Tự Vi Sư với rất nhiều quà thưởng hấp dẫn.

 

Thời gian

- Từ ngày 19/11 đến ngày 23/11/2020.

Phạm vi

- Tất cả máy chủ Lục Mạch Thần Kiếm.

Nội dung

- Khi tham gia các hoạt động train quái, phụ bản, săn boss sẽ ngẫu nhiên nhận được các nguyên liệu ghép chữ:

Đạo cụ liên quan

Đạo Cụ

Mô tả

NHẤT

Tham gia đánh quái dã ngoại ngẫu nhiên nhận được

TỰ

VI

Tiêu diệt BOSS Dã Ngoại nhận được

Công thức ghép quà

Phần thưởng

Công thức ghép

Giới hạn đổi mỗi ngày

Hộp Quà Cam

NHẤT x100+ TỰ x100 + VI + SƯ x10

0/19

Hộp Quà Tím

NHẤT x50+ TỰ x50 + VI x50

0/19

Hộp Quà Lam

NHẤT x30+ TỰ x30 + VI x30

0/99

Trân Các

Vật phẩm

Số lượng

Giá bán

SƯ ĐỒ THIẾP

1

199 Vàng

1

2 Vàng

Phần thưởng

  • Khi sử dụng các Hộp Quà (Ngẫu nhiên)

Bánh

Phần thưởng

Số lượng

Hộp Quà Cam

Bách Thảo Hoàn

50

Nội Công Bí Hạp Hiếm

20

Rương Trang Bị Tọa Kỵ

5

Thanh Đồng Đỉnh

333

Hộp Quà Tím

Bát Trân Tửu

50

Nội Công Bí Hạp Hiếm

10

Rương Trang Bị Tọa Kỵ

2

Thanh Đồng Đỉnh

222

Hộp Quà Lam

Rương Thất Thể Lưu Vân

1

Rương Trưởng Thành

1

2 Vạn Xu

1

10 Bạc

1

  • Sau khi chế tạo các loại Hộp Quà, người chơi có thể chọn mua thêm vật phẩm Sư Đồ Thiếp để ghép thành QUÀ SƯ ĐỒ có giá trị cao hơn:

Ghép quà

Bánh

Phần thưởng

Số lượng

Số lần đổi

Hộp Quà Cam + Sư Đồ Thiếp

Quà Sư Đồ

EXP Đan Cao Cấp

5

19

Kim Ti Hàn Ngọc

100

Rương Tinh Luyện

10

Thanh Đồng Đỉnh

333

Băng Hỏa Tinh Thạch

1

Giáng Long Tàn Quyển

1

Thiên Nhai Giới (Cực)

1

Vàng

10000

 

Lưu ý

- Nội dung hoạt động trên trang chủ chỉ là thông tin dự kiến (Có thể điều chỉnh). 

 

Lục Nhi