tải game

[29/12 - 04/01] Sự kiện Chúc mừng năm mới 2021

Sự Kiện | 29/12

Khép lại năm cũ, bước sang năm mới 2021, Lục Mạch Thần Kiếm tung ra một sự kiện đặc biệt, chư vị cùng theo dõi nhé!

Thời gian

- Từ ngày 29/12 đến ngày 04/01/2021.

Đối tượng

- Tất cả người chơi Lục Mạch Thần Kiếm.

Nội dung

- Trong thời gian diễn ra sự kiện, người chơi tham gia đánh quái, đi phụ bản sẽ nhận được các nguyên liệu dùng để ghép quà Giáng Sinh.

Vật phẩm liên quan

Vật phẩm

Mô tả

Long

Tham gia đánh quái dã ngoại ngẫu nhiên nhận được

Lân

Quy

Phụng

Tiêu diệt BOSS Dã Ngoại, BOSS Ông Già Noel nhận được

Công thức ghép quà

Phần thưởng

Công thức ghép

Giới hạn đổi mỗi ngày

Quà Kim Long

Long x100+ Lân x100 + Quy x100

30

Quà Kim Lân

Long x100+ Lân x100 + Quy x100 + Phụng x10

30

Quà Kim Quy

Long x100+ Lân x100 + Quy x100 + Phụng x30

30

Quà Tứ Linh Đặc Biệt

Quà Kim Quy + Thẻ Năm Mới

30

Trân Các bán vật phẩm 

Vật phẩm

Số lượng

Giá bán

Thẻ Năm Mới

1

199 Vàng

Phụng

1

9 Vàng

Phần thưởng

Ghép vật phẩm

Bánh

Phần thưởng

Số lượng

Quà Kim Long

Bách Thảo Hoàn

50

Nội Công Bí Hạp Hiếm

20

Rương Trang Bị Tọa Kỵ

10

Thanh Đồng Đỉnh

300

Quà Kim Lân

Bát Trân Tửu

50

Nội Công Bí Hạp Hiếm

10

Rương Trang Bị Tọa Kỵ

5

Thanh Đồng Đỉnh

300

Quà Kim Quy

Rương Thất Thể Lưu Vân

1

Rương Trưởng Thành

1

50 Vạn Xu

1

50 Bạc

1

Quà Tứ Linh đặc biệt

Bánh

Phần thưởng

Số lượng

Quà Kim Long

Bách Thảo Hoàn

50

Nội Công Bí Hạp Hiếm

20

Rương Trang Bị Tọa Kỵ

10

Thanh Đồng Đỉnh

300

Quà Kim Lân

Bát Trân Tửu

50

Nội Công Bí Hạp Hiếm

10

Rương Trang Bị Tọa Kỵ

5

Thanh Đồng Đỉnh

300

Quà Kim Quy

Rương Thất Thể Lưu Vân

1

Rương Trưởng Thành

1

50 Vạn Xu

1

50 Bạc

1

 

 

Lục Nhi