tải game

Chuỗi sự kiện Nhất Tự Vi Sư

Sự Kiện | 17/11

"Tôn sư trọng đạo” là truyền thống đạo lý mang đậm giá trị nhân văn của dân tộc Việt Nam. Truyền thống này đã được ông cha ta tạo dựng, bồi đắp từ ngàn xưa cho đến nay.

Mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11, Lục Mạch Thần Kiếm sẽ mang đến sự kiện với rất nhiều quà thưởng hấp dẫn.

Thời gian

- Từ ngày 17/11 đến ngày 23/11/2020.

Đối tượng

- Tất cả người chơi Lục Mạch Thần Kiếm.

Nội dung

Chuỗi sự kiện Nhất Tự Vi Sư
Quà đăng nhập 7 ngày Thưởng online
Online giờ Vàng Nạp liên tục
Nạp đơn Quà thiên phú
Tích nạp mỗi ngày Tranh mua
Bảo Rương tuyệt thế Tích lũy tiêu phí Vàng
Tầm Bảo cao cấp Triều đình phong thưởng
Cần tu khổ luyện Tích lũy nạp Vàng, hoàn trả Giáng Long Thập Bát Chưởng
Săn tìm tuyệt học Truy tìm Bảo Vật
Nhất Tự Vi Sư

 

Lục Mạch Thần Kiếm 3D - Game Kiếm Hiệp Chuẩn Nguyên Tác

 

Lục Nhi