tải game

Chuỗi sự kiện Tuần (11/08 - 19/08)

Sự Kiện | 11/08

Với những ưu đãi đầy hấp dẫn, chuỗi sự kiện Tuần (11/08 - 19/08) hứa hẹn sẽ đem đến cho quý đại hiệp những trải nghiệm tuyệt vời tại Lục Mạch Thần Kiếm.

Thời gian

- Từ ngày 11/08 đến ngày 19/08/2020.

Đối tượng

- Tất cả người chơi Lục Mạch Thần Kiếm.

Nội dung

Chuỗi sự kiện Tuần đặc sắc
Quà đăng nhập 7 ngày Thưởng online
Online giờ Vàng Tranh mua
Bảo Rương tuyệt thế Tích lũy tiêu phí Vàng
Tầm Bảo cao cấp Triều đình phong thưởng
Cần tu khổ luyện Nạp đơn
Nạp liên tục Quà thiên phú
Tích nạp mỗi ngày

 

Lục Mạch Thần Kiếm 3D - Game Kiếm Hiệp Chuẩn Nguyên Tác

 

Lục Nhi