tải game

Chuỗi sự kiện Tuần (24/11 - 30/11)

Sự Kiện | 24/11

Săn tìm Tuyệt học cùng vô vàn bảo vật trong chuỗi sự kiện Tuần này đang chờ quý đại hiệp khám phá!

Thời gian

- Từ ngày 24/11 đến ngày 30/11/2020.

Đối tượng

- Tất cả người chơi Lục Mạch Thần Kiếm.

Nội dung

Chuỗi sự kiện Nhất Tự Vi Sư
Quà đăng nhập 7 ngày Thưởng online
Online giờ Vàng Nạp liên tục
Nạp đơn Quà thiên phú
Tích nạp mỗi ngày Tranh mua
Bảo Rương tuyệt thế Tích lũy tiêu phí Vàng
Tầm Bảo cao cấp Triều đình phong thưởng
Cần tu khổ luyện Tích lũy nạp Vàng, hoàn trả Giáng Long Thập Bát Chưởng
Săn tìm tuyệt học Truy tìm Bảo Vật

 

Lục Mạch Thần Kiếm 3D - Game Kiếm Hiệp Chuẩn Nguyên Tác

 

Lục Nhi