tải game

Chuỗi sự kiện Vui Xuân Tân Sửu 2021

Sự Kiện | 09/02

CUNG kính mời nhau chén rượu nồng

CHÚC mừng năm đến, tiễn năm xong

TÂN niên phúc lộc khơi vừa dạ

XUÂN mới tài danh khởi thỏa lòng

Cung chúc Tân Xuân 2021, Lục Mạch Thần Kiếm gửi đến chư vị đại hiệp chuỗi sự kiện đầy sắc màu:

Thời gian

- Từ ngày 09/02 đến ngày 18/02/2021.

Đối tượng

- Tất cả người chơi Lục Mạch Thần Kiếm.

Nội dung

Chuỗi sự kiện Vui Tết Tân Sửu 2021
Vui Xuân siêu hoàn trả Quà đăng nhập 7 ngày
Thưởng online Truy tìm Bảo Vật
Online giờ Vàng Nạp liên tục
Nạp đơn Quà thiên phú
Tích nạp mỗi ngày Tranh mua
Bảo Rương tuyệt thế Tích lũy tiêu phí Vàng
Tầm Bảo cao cấp Triều đình phong thưởng
Cần tu khổ luyện Tích lũy nạp Vàng, hoàn trả Giáng Long Thập Bát Chưởng
Săn tìm tuyệt học

 

Lục Mạch Thần Kiếm 3D - Game Kiếm Hiệp Chuẩn Nguyên Tác

 

Lục Nhi