tải game

Hoàn trả năm mới siêu hấp dẫn

Sự Kiện | 29/12

Đón năm mới 2021, người chơi tiến hành tích lũy nạp đủ các mốc sẽ nhận được các phần quà tương ứng cực hấp dẫn!

Thời gian

- Từ ngày 29/12 đến ngày 04/01/2021.

Đối tượng

- Tất cả người chơi Lục Mạch Thần Kiếm.

Nội dung

- Trong thời gian diễn ra sự kiện, người chơi tiến hành tích lũy nạp đủ các mốc sẽ nhận được các phần quà tương ứng.

Phần thưởng

Mốc Vàng

Vật phẩm

Số lượng

200

Lục Lâm Phong - Mảnh

20

Quỷ Diện - Mảnh

10

Long Viêm Cương

200

Tinh Chú Thiết Tượng Đài

5

500

Lục Lâm Phong - Mảnh

50

Quỷ Diện - Mảnh

20

Long Viêm Cương

300

Tinh Chú Thiết Tượng Đài

10

1,000

Lục Lâm Phong - Mảnh

50

Quỷ Diện - Mảnh

30

Tụy Ngọc Cao Cấp

100

Băng Hỏa Tinh Thạch

1

2,000

Lục Lâm Phong - Mảnh

100

Quỷ Diện - Mảnh

40

Tụy Ngọc Cao Cấp

100

Đoàn Thiết Khối

300

5,000

Huyết Hải Ma Đao Tàn Quyển

5

Li Kinh Bạn Đạo

1

Bích Hải Triều Sinh Khúc Tàn Quyển

5

Hải Thiên Nhất Sắc

1

10,000

Thần Binh Đồ Long Đao

300

Mảnh Cửu Dương Thần Công

60

Hàn Ngọc Thạch

30

Huyết Ma Ti Thiên

1

Ám Lưu Hung Dũng

1

20,000

Mảnh Cửu Dương Thần Công

60

Phụng Đồng Thạch-9

3

Phong Tinh Thạch-9

3

Huyết Nhẫn Ma Tâm

1

Bích Lãng Thao Thiên

1

50,000

Phụng Đồng Thạch-10

2

Mảnh Cửu Dương Thần Công

60

Phong Tinh Thạch-10

2

Hoành Hành Vô Kỵ

1

Phong Khởi Lan Sinh

1

100,000

Mảnh Cửu Dương Thần Công

60

Thần Binh Long Uyển

300

Thần Binh Hồng Ngọc Tiêu

300

Phóng Hạ Đồ Đao

1

Phong Ba Thắng Tuyết

1

Lưu ý

- Nội dung hoạt động trên trang chủ chỉ là thông tin dự kiến (Có thể điều chỉnh). 

 

Lục Nhi