tải game

Lục Mạch Đồng Tâm, nhận quà hậu hĩnh

Sự Kiện | 14/09

Tích lũy điểm cống hiến càng cao, quý đại hiệp càng nhận quà hậu hĩnh!

Thời gian

- Từ ngày 14/09 đến ngày 21/09/2020.

Đối tượng

- Tất cả người chơi Lục Mạch Thần Kiếm.

Nội dung

- Trong thời gian diễn ra sự kiện sẽ xuất hiện icon sự kiện trên màn hình chính, quý đại hiệp tham gia sự kiện bằng cách bấm vào icon đó.

- Trong thời gian này, bất kỳ người chơi nào của các máy chủ tham gia nạp Vàng sẽ nhận được Điểm Cống Hiến (1 Vàng = 1 điểm). 

- Điểm Cống Hiến này sử dụng để tính vào 2 sự kiện: Lục Mạch Đồng Tâm + Đại Gia Phú Hào.

Lục Mạch Đồng Tâm

- Lục Mạch Đồng Tâm sẽ có 06 mốc tích lũy cống hiến của các máy chủ. (Tổng cống hiến của toàn máy chủ). Đạt mốc nào sẽ mở nhận quà mốc đó.

- Chỉ những người đã nạp 1 mốc bất kỳ trong thời gian sự kiện mới được nhận quà. (Cống hiến >0)

- Phần thưởng

Mốc

Vật phẩm

Số lượng

20,000

Thánh Hỏa Lệnh Tàn Quyển

5

100 Vạn Xu

1

Nội Công Bí Hạp-Hiếm

5

Long Viêm Cương

5

Rương Trang Bị Tọa Kỵ

2

50,000

Skill [ Điện Quang Thạch Hỏa]

1

100 Vạn Xu

2

Nội Công Bí Hạp-Hiếm

10

Long Viêm Cương

10

Rương Trang Bị Tọa Kỵ

5

100,000

Skill [Hỏa Trung Thủ Lật]

1

100 Vạn Xu

2

Thần Binh [Du Hồn Thích]

150

Nội Công Bí Hạp-Hiếm

20

Long Viêm Cương

20

150,000

Skill [ Cách Ngạn Quang Hỏa]

1

100 Vạn Xu

3

Nội Công Bí Hạp-Hiếm

30

Long Viêm Cương

30

Phong Tinh Thạch-6

1

200,000

Skill [ Dẫn Hỏa Thiêu Thân]

1

100 Vạn Xu

4

Nội Công Bí Hạp-Hiếm

40

Long Viêm Cương

40

Phụng Đồng Thạch-7

1

300,000

Skill [ Minh Hỏa Chấp Trượng]

1

100 Vạn Xu

5

Nội Công Bí Hạp-Hiếm

50

Long Viêm Cương

50

Sủng [Du Hiệp]

1

Đại Gia Phú Hào

- Tích lũy điểm cống hiến của cá nhân sẽ được ghi nhận xếp hạng.

- Top 1 đến 30 người cống hiến cao nhất sẽ nhận được quà. Tuy nhiên số điểm cống hiến phải cao hơn 500 điểm.

- Phần thưởng

Top

Vật phẩm

Số lượng

Top 1
Nạp 100,000 Vàng

Thần Binh [ Thánh Hỏa Lệnh]

300

Bễ Nghễ Thiên Hạ

1

Vô Tương Thần Công

200

Cổ Kim Kỳ Thư

200

Diễm Viêm Thạch-8

1

Top 2
Nạp 50,000 Vàng

Thần Binh [Lưu Kim Trích]

300

Vô Tương Thần Công

150

Cổ Kim Kỳ Thư

100

Diễm Viêm Thạch-6

1

Thanh Lân Thạch-6

1

Top 3
Nạp 30,000 Vàng

Thần Binh[Hồng Lâm Đao]

250

Vô Tương Thần Công

100

Cổ Kim Kỳ Thư

100

Diễm Viêm Thạch-6

1

Thanh Lân Thạch-6

1

Top 4 - 10
Nạp 10,000 Vàng

Thần Binh[Đoạn Ác Đao]

250

Vô Tương Thần Công

100

Cổ Kim Kỳ Thư

50

Diễm Viêm Thạch-5

1

Thanh Lân Thạch-5

1

 

Lục Nhi