tải game

Quà thiên phú

Sự Kiện | 03/08

Trong thời gian sự kiện, quý đại hiệp tiến hành nạp bất kỳ sẽ nhận được những phần quà hấp dẫn.

Thời gian

- Từ ngày 22/12 đến ngày 28/12/2020.

Đối tượng

- Tất cả người chơi Lục Mạch Thần Kiếm.

Nội dung

- Trong thời gian sự kiện người chơi tiến hành nạp bất kỳ sẽ nhận được phần quà hấp dẫn.

- Phần quà sẽ reset mỗi ngày, mỗi ngày nạp bất kỳ sẽ nhận lại phần quà.

Mốc nạp

Phần thưởng

Số lượng

Bất Kỳ

Bạc

500

Rương Trưởng Thành

10

Vấn Kiếm Lệnh

1

Nhật Nguyệt Bài

1

EXP Tửu x2

1

Lưu ý

- Nội dung hoạt động trên trang chủ chỉ là thông tin dự kiến (Có thể điều chỉnh). 

Lục Nhi