tải game

Săn tìm tuyệt học

Sự Kiện | 31/08

Tuyệt học của Lục Mạch Thần Kiếm sẽ thuộc về ai?

Thời gian

- Từ ngày 22/12 đến ngày 28/12/2020

Đối tượng

- Tất cả người chơi Lục Mạch Thần Kiếm.

Nội dung

- Trên giao diện sự kiện, người chơi sử dụng Vàng để nhận ngẫu nhiên bí kíp võ học, tàn quyền nội công cực mạnh.

Phần thưởng

Hạng

Tên vật phẩm

Số lượng

1

Cổ Kim Kỳ Thư

500

Kim Ti Linh Vũ

500

Kim Ti Hàn Ngọc

500

2

Cổ Kim Kỳ Thư

300

Kim Ti Linh Vũ

300

Kim Ti Hàn Ngọc

300

3

Cổ Kim Kỳ Thư

200

Kim Ti Linh Vũ

100

Kim Ti Hàn Ngọc

100

Lục Nhi