tải game

Thất Nhật Ngao Du

Sự Kiện | 10/08

Quý đại hiệp tiến hành hoàn thành các mục tiêu ngày sẽ nhận được phần thưởng hấp dẫn!

Tích lũy hoàn thành mục tiêu 7 ngày còn nhận được thêm phần thưởng đặc biệt.

Thời gian

- 7 ngày đầu mở máy chủ mới.

Đối tượng

- Tất cả người chơi Lục Mạch Thần Kiếm.

Nội dung

- Quý đại hiệp tiến hành hoàn thành các mục tiêu ngày sẽ nhận được phần thưởng, tích lũy hoàn thành mục tiêu 7 ngày sẽ nhận được phần thưởng đặc biệt.

Lưu ý

- Ngày 1 sẽ chỉ hiển thị nhiệm vụ của ngày 1. Sang ngày 2 mới mở nhiệm vụ của ngày 2. Tương tự các ngày về sau.

- Nhiệm vụ của ngày 1 chưa làm xong, sang các ngày sau vẫn có thể tiếp tục hoàn thành.

Mục tiêu và phần thưởng

Phần thưởng đặc biệt

Nhiệm vụ

Phần thưởng

Vật phẩm

Số lượng

Hoàn thành 7 nhiệm vụ (7 điểm thưởng)

Tôn hiệu [Tiêu Dao Du]

1

Hoàn thành 14 nhiệm vụ ( 14 điểm thưởng)

Thiên Nhai Bội-Tím

1

Hoàn thành 21 nhiệm vụ ( 21 điểm thưởng)

Sủng Hề Dạ

1

Hoàn thành 28 nhiệm vụ ( 28 điểm thưởng)

Roi Kim Lân-Tím

1

Hoàn thành 35 nhiệm vụ (35 điểm thưởng)

Thiên Nhai Giới-Tím

1

Hoàn thành 42 nhiệm vụ (42 điểm thưởng)

Tọa Kỵ Bạch Hoa Thông

1

Hoàn thành 49 nhiệm vụ (49 điểm thưởng)

Thần Binh Huyền Hoàng Kiếm

200

Nhiệm vụ

Ngày

Nhiệm Vụ

Điểm

Phần thưởng

Vật phẩm

Số lượng

Vật phẩm

Số lượng

1

Đạt cấp 150

1

20 Vạn Xu

1

Nội Công Bí Hạp

20

Đạt 150 điểm sôi nổi ngày 0/1

1

20 Vạn Xu

1

Nội Công Bí Hạp

20

Tiến bậc Sủng vật lên Bậc 2 0/1

1

20 Vạn Xu

1

Nội Công Bí Hạp

20

Tiến bậc Tọa Kỵ lên Bậc 2 0/1

1

20 Vạn Xu

1

Nội Công Bí Hạp

20

Tham gia Loạn Chiến Sinh Tử 0/2

1

20 Vạn Xu

1

Nội Công Bí Hạp

20

Tham gia Tần Vương Cổ Mộ 0/1

1

20 Vạn Xu

1

Nội Công Bí Hạp

20

Tham gia chiến trường Tống Liêu trong ngày 0/2

1

20 Vạn Xu

1

Nội Công Bí Hạp

20

2

Đạt cấp 200

1

20 Vạn Xu

1

Bát Trân Tửu

20

Đạt 150 điểm sôi nổi ngày 0/1

1

20 Vạn Xu

1

Bát Trân Tửu

20

Hoàn thành Cầu Danh 0/3

1

20 Vạn Xu

1

Bát Trân Tửu

20

Tham gia Tần Vương Cổ Mộ 0/1

1

20 Vạn Xu

1

Bát Trân Tửu

20

Nhận quà nạp đầu 0/1

1

20 Vạn Xu

1

Bát Trân Tửu

20

Lực chiến đạt 300.000 0/1

1

20 Vạn Xu

1

Bát Trân Tửu

20

Tham gia chiến trường Tống Liêu trong ngày 0/2

1

20 Vạn Xu

1

Bát Trân Tửu

20

3

Đạt cấp 220

1

20 Vạn Xu

1

Bách Thảo Hoàn

20

Đạt 150 điểm sôi nổi ngày 0/1

1

20 Vạn Xu

1

Bách Thảo Hoàn

20

Hoàn thành Cầu Danh 0/5

1

20 Vạn Xu

1

Bách Thảo Hoàn

20

Tiêu diệt BOSS Khiêu chiến 0/3

1

20 Vạn Xu

1

Bách Thảo Hoàn

20

Tham gia Loạn Chiến Sinh Tử 0/2

1

20 Vạn Xu

1

Bách Thảo Hoàn

20

Lực chiến đạt 500.000 0/1

1

20 Vạn Xu

1

Bách Thảo Hoàn

20

Tham gia chiến trường Tống Liêu trong ngày 0/2

1

20 Vạn Xu

1

Bách Thảo Hoàn

20

4

Đạt cấp 240

1

20 Vạn Xu

1

Hàn Thiết Khoáng

20

Hoàn thành Cầu Danh 0/5

1

20 Vạn Xu

1

Hàn Thiết Khoáng

20

Đạt 150 điểm sôi nổi ngày 0/1

1

20 Vạn Xu

1

Hàn Thiết Khoáng

20

Tăng cấp tọa kỵ đến bậc3

1

20 Vạn Xu

1

Hàn Thiết Khoáng

20

Tham gia Tần Vương Cổ Mộ 0/2

1

20 Vạn Xu

1

Hàn Thiết Khoáng

20

Tiêu phí 500 vàng 0/1

1

20 Vạn Xu

1

Hàn Thiết Khoáng

20

Tham gia chiến trường Tống Liêu trong ngày 0/2

1

20 Vạn Xu

1

Hàn Thiết Khoáng

20

5

Đạt Cấp 260

1

20 Vạn Xu

1

Rương Thất Thể Lưu Vân-Tím

10

Đạt 150 điểm sôi nổi ngày 0/1

1

20 Vạn Xu

1

Rương Thất Thể Lưu Vân-Tím

10

Tổng số lần Tầm Bảo cao cấo 0/15

1

20 Vạn Xu

1

Rương Thất Thể Lưu Vân-Tím

10

Tổng số lần Tầm bảo mặt nạ đạt 0/20

1

20 Vạn Xu

1

Rương Thất Thể Lưu Vân-Tím

10

Lực chiến đạt 1.000.000 0/1

1

20 Vạn Xu

1

Rương Thất Thể Lưu Vân-Tím

10

Tham gia Loạn Chiến Sinh Tử 0/2

1

20 Vạn Xu

1

Rương Thất Thể Lưu Vân-Tím

10

Tham gia chiến trường Tống Liêu trong ngày 0/2

1

20 Vạn Xu

1

Rương Thất Thể Lưu Vân-Tím

10

6

Đạt cấp 280

1

20 Vạn Xu

1

Tụy Thạch

20

Tổng tiêu phí bạc 0/1000

1

20 Vạn Xu

1

Tụy Thạch

20

Tổng tiêu phí vàng 0/1000

1

20 Vạn Xu

1

Tụy Thạch

20

Tăng cấp tọa kỵ đến bậc 4

1

20 Vạn Xu

1

Tụy Thạch

20

Tăng cấp sủng vật đến bậc 5

1

20 Vạn Xu

1

Tụy Thạch

20

Tham gia Tần Vương Cổ Mộ 0/2

1

20 Vạn Xu

1

Tụy Thạch

20

Tham gia chiến trường Tống Liêu trong ngày 0/2

1

20 Vạn Xu

1

Tụy Thạch

20

7

Đạt Cấp 300

1

20 Vạn Xu

1

Long Viêm Cương

5

Hoàn thành Cầu Thân 0/1

1

20 Vạn Xu

1

Long Viêm Cương

5

Lực chiến đạt 2.000.000 0/1

1

20 Vạn Xu

1

Long Viêm Cương

5

Tích lũy đăng nhập đủ 7 ngày

1

20 Vạn Xu

1

Long Viêm Cương

5

Tích nạp trong ngày đủ 500 Vàng

1

20 Vạn Xu

1

Long Viêm Cương

5

Hoàn thành Lễ cưới 0/1

1

20 Vạn Xu

1

Long Viêm Cương

5

Hoàn thành số lần cược Bầu Cua 0/10

1

20 Vạn Xu

1

Long Viêm Cương

5

 

Lục Nhi