tải game

Tích lũy tiêu phí Vàng

Sự Kiện | 03/08

Vừa tiêu phí Vàng lại vừa có quà!

Quý đại hiệp đừng bỏ qua cơ hội hấp dẫn này nhé!

Thời gian

- Từ ngày 22/12 đến ngày 28/12/2020.

Đối tượng

- Tất cả người chơi Lục Mạch Thần Kiếm.

Nội dung

- Trong thời gian sự kiện, quý đại hiệp tiêu phí vàng tích lũy trong ngày nhận quà tương ứng.

*Lưu ý: Sự kiện sẽ reset mỗi ngày.

Tiêu phí vàng

Phần thưởng

Số lượng

1500

500 Bạc

1

Thanh Đồng Đỉnh

50

Nguyên Liệu Phổ Biến

400

Đồ Phổ Chiêu Thức

5

3000

500 Bạc

2

Thanh Đồng Đỉnh

100

Nguyên Liệu Phổ Biến

800

Đồ Phổ Chiêu Thức

10

6000

500 Bạc

3

Thanh Đồng Đỉnh

150

Nguyên Liệu Phổ Biến

1200

Đồ Phổ Chiêu Thức

15

15000

500 Bạc

4

Thanh Đồng Đỉnh

200

Nguyên Liệu Phổ Biến

1600

Đồ Phổ Chiêu Thức

20

25000

500 Bạc

6

Thanh Đồng Đỉnh

300

Nguyên Liệu Phổ Biến

200

Đồ Phổ Chiêu Thức

25

Lưu ý

- Nội dung hoạt động trên trang chủ chỉ là thông tin dự kiến (Có thể điều chỉnh).

Lục Nhi