tải game

Tích nạp Giáng Sinh

Sự Kiện | 21/12

Mùa lễ hội này, quý đại hiệp nạp vàng tích lũy đạt mốc sẽ nhận được những phần quà cực kỳ hấp dẫn!

Thời gian

- Từ ngày 22/12đến ngày 28/12/2020.

Đối tượng

- Tất cả người chơi Lục Mạch Thần Kiếm.

Nội dung

- Trong thời gian diễn ra sự kiện, người chơi tiến hành tích lũy nạp đủ các mốc sẽ nhận được các phần quà tương ứng.

Phần thưởng

Mốc Vàng

Vật phẩm

Số lượng

2000

Thiên Hà Thạch-9

1

Nguyệt Quang Thạch-9

1

Lạc Phụng Thạch-9

1

Đồ Phổ Chiêu Thức

20

5000

Thiên Hà Thạch-9

2

Nguyệt Quang Thạch-9

2

Lạc Phụng Thạch-9

2

Hộp Quà Tịch Tà Kiếm Pháp

1

10,000

Thủy Tịch Thạch-9

1

Thanh Lân Thạch-9

1

Diễm Viêm Thạch-9

1

Hộp Quà Lục Mạch Thần Kiếm

1

20,000

Thủy Tịch Thạch-9

2

Thanh Lân Thạch-9

2

Diễm Viêm Thạch-9

2

Hộp Quà Thánh Hỏa Lệnh

1

50,000

Phong Tinh Thạch-10

1

Phụng Đồng Thạch-10

1

Hàn Ngọc Thạch

20

Hộp Quà Giáng Long

1

100,000

Phong Tinh Thạc-10

2

Phụng Đồng Thạch-10

2

Hàn Ngọc Thạch

30

Thần Binh Hắc Mộc Tiêu

250

Hộp Quà Huyết Hải Ma Đao

1

150,000

Thần Binh Long Uyển

300

Thần Binh Hồng Ngọc Tiêu

300

Dấu Chân Phi Long Tại Thiên

1

Phi Phong - Long Lân Phong

300

Hộp Quà Bích Hải Triều Sinh Khúc

1

Lưu ý

- Nội dung hoạt động trên trang chủ chỉ là thông tin dự kiến (Có thể điều chỉnh). 

 

Lục Nhi