tải game

Tích nạp mỗi ngày

Sự Kiện | 03/08

Mỗi ngày, quý đại hiệp nạp vàng tích lũy đạt mốc sẽ nhận được phần quà tương ứng.

Thời gian

- Từ ngày 22/12 đến ngày 28/12/2020.

Đối tượng

- Tất cả người chơi Lục Mạch Thần Kiếm.

Nội dung

- Mỗi ngày người chơi nạp vàng tích lũy đạt mốc sẽ nhận được phần quà tương ứng.

- Lưu ý: Mỗi ngày sẽ reset mốc nạp.

Phần thưởng

Mốc nạp

Mốc nạp

Phần thưởng

Số lượng

1000

Bạc

300

Điểm

100

Rương Tinh Luyện

10

Rương Trưởng Thành

10

2000

Bạc

600

Điểm

200

Rương Tinh Luyện

20

Rương Trưởng Thành

20

5000

Bạc

1000

Điểm

500

Rương Tinh Luyện

30

Rương Trưởng Thành

50

10000

Bạc

2000

Điểm

1000

Rương Tinh Luyện

50

Rương Trưởng Thành

100

15000

Bạc

3000

Điểm

1500

Rương Tinh Luyện

70

Rương Trưởng Thành

150

20000

Bạc

4000

Điểm

2000

Rương Tinh Luyện

100

Rương Trưởng Thành

200

Rương Tinh Luyện

- Mở ngẫu nhiên nhận được 100 - 1000 Vẫn Thiết:

Vật phẩm

Số lượng

Vẫn Thiết

100

Vẫn Thiết

200

Vẫn Thiết

300

Vẫn Thiết

500

Vẫn Thiết

1000

Lưu ý

- Nội dung hoạt động trên trang chủ chỉ là thông tin dự kiến (Có thể điều chỉnh). 

Lục Nhi