tải game

[Tuần] Cần tu khổ luyện

Sự Kiện | 03/08

Thu thập đủ các nguyên liệu theo yêu cầu, đại hiệp có thể đổi được rất nhiều phần quà hữu ích.

Thời gian

- Từ ngày 22/12 đến ngày 28/12/2020.

Đối tượng

- Tất cả người chơi Lục Mạch Thần Kiếm.

Nội dung

- Trong thời gian sự kiện người chơi khi tham gia đánh quái dã ngoại, boss và các hoạt động Trong game đều có tỉ lệ nhận được vật phẩm sự kiện.

- Thu thập các nguyên liệu tương ứng có thể nhận được nhiều phần quà hấp dẫn tại giao diện sự kiện.

- Farm quái dã ngoại, boss, phụ bản,… đều có cơ hội nhận được nguyên liệu.

Vật phẩm

Mô tả

Bút Tích Nhan Chân Khanh

Đánh quái dã ngoại ngẫu nhiên nhận được.

Thiệu Hưng Nữ Nhi Hồng

Thiết Đĩnh

Thục Cẩm

Vật Tư Thương Hội

Quặng Ngọc

Minh Chủ Lệnh

Tiêu Diệt Thủ Lĩnh Giang Hồ ngẫu nhiên nhận được

Văn Thư Càn Quét

Mua ở Trân Các với giá 5 Vàng

Công thức ghép quà

Phần thưởng

Công thức ghép

Tầm Bảo Lệnh-Cao Cấp x10

 Thiết Đĩnh x100 + Quặng Ngọc x 100 + Minh Chủ Lệnh x10 + Văn Thư Càn Quét x50

Phù Ủy Thác Rời Mạng

Thục Cẩm x50 + Văn Thư Càn Quét x10

Nhật Nguyệt Bài x1

Thiết Đĩnh x50 + Văn Thư Càn Quét x10

Vấn Kiếm Lệnh x1

Quặng Ngọc x50 + Văn Thư Càn Quét x10

Ô Ti x1

Vật Tư Thương Hội x50 + Văn Thư Càn Quét x10

Rương Trưởng Thành x1

Vật Tư Thương Hội x100

Rương Trưởng Thành x1

Thiệu Hưng Nữ Nhi Hồng x100

Danh Tướng Lệnh

Minh Chủ Lệnh x2 + Văn Thư Càn Quét x2

Trục Lộc Lệnh  Danh Tướng Lệnh x999 + Băng Hỏa Tinh Thạch x1 

Lưu ý

- Nội dung hoạt động trên trang chủ chỉ là thông tin dự kiến (Có thể điều chỉnh). 

Lục Nhi