tải game

[Tuần] Nạp đơn

Sự Kiện | 04/08

Nạp đúng mốc, nhận đúng phần quà hấp dẫn!

Thời gian

- Từ ngày 22/12 đến ngày 28/12/2020.

Đối tượng

- Tất cả người chơi Lục Mạch Thần Kiếm.

Nội dung

- Mỗi ngày người chơi tiến hành nạp vàng đúng mệnh giá sẽ nhận được phần quà tương ứng, chỉ tính 1 lần nạp đúng mốc. 

- Lưu ý: Mỗi ngày sẽ reset mốc nạp.

Mốc nạp

Phần thưởng

Số lượng

200 Vàng (5 lần)

Tụy Ngọc Cao Cấp

5

Mặt Nạ Tầm Bảo Lệnh

4

Rương Thất Thể Lưu Vân

5

500 Vàng (2 lần)

Tụy Ngọc Cao Cấp

10

Mặt Nạ Tầm Bảo Lệnh

8

Rương Thất Thể Lưu Vân

10

1000 Vàng

Tụy Ngọc Cao Cấp

20

Mặt Nạ Tầm Bảo Lệnh

16

Rương Thất Thể Lưu Vân (Tím)

10

100 Bạc

1

2000 Vàng

Tụy Ngọc Cao Cấp

40

Mặt Nạ Tầm Bảo Lệnh

32

Rương Thất Thể Lưu Vân (Tím)

20

100 Bạc

2

5000 Vàng

Tụy Ngọc Cao Cấp

80

Mặt Nạ Tầm Bảo Lệnh

64

Rương Thất Thể Lưu Vân (Tím)

50

100 Bạc

5

10000 Vàng

Rương Mặt Nạ Hiếm - Cam

5

Rương Thất Thể Lưu Vân (Cam)

100

Tuyệt Thế - Kỹ Năng

2

Tuyệt Thế - Tàn Quyển

2

Lưu ý

- Nội dung hoạt động trên trang chủ chỉ là thông tin dự kiến (Có thể điều chỉnh). 

Lục Nhi