tải game

[Tuần] Nạp liên tục

Sự Kiện | 04/08

Quý nhân sĩ đừng nên bỏ lỡ những ưu đãi khi tham gia nạp liên tục nhé!

Thời gian

- Từ ngày 29/12 đến ngày 04/01/2021.

Đối tượng

- Tất cả người chơi Lục Mạch Thần Kiếm.

Nội dung

- Mỗi ngày, quý đại hiệp tiến hành nạp vàng sẽ nhận được phần quà, nạp liên tục nhiều ngày sẽ nhận được nhiều phần quà hấp dẫn hơn.

- Lưu ý: 1 ngày chỉ nhận quà 1 lần.

Phần thưởng

Từ ngày 22/12 đến ngày 25/12

- Mỗi ngày nạp tích lũy đủ 600 Vàng sẽ nhận được phần quà tương ứng.

Mốc ngày

Phần quà

Số lượng

Ngày 1

50 Vạn Xu

1

Rương Trưởng Thành

5

Kim Ti Hàn Ngọc

15

Ngày 2

50 Vạn Xu

2

Rương Trưởng Thành

10

Kim Ti Hàn Ngọc

30

Ngày 3

50 Vạn Xu

3

Rương Trưởng Thành

15

Kim Ti Hàn Ngọc

50

Ngày 4

50 Vạn Xu

4

Rương Trưởng Thành

20

Kim Ti Hàn Ngọc

100

Từ ngày 26/12 đến ngày 28/12

- Mỗi ngày nạp tích lũy đủ 600 Vàng sẽ nhận được phần quà tương ứng.

Mốc ngày

Phần quà

Số lượng

Ngày 1

50 Vạn Xu

1

Rương Trưởng Thành

5

Mai Hoa Thạch

2

Ngày 2

50 Vạn Xu

2

Rương Trưởng Thành

10

Mai Hoa Thạch

4

Ngày 3

50 Vạn Xu

3

Rương Trưởng Thành

15

Mai Hoa Thạch

6

Lưu ý

- Nội dung hoạt động trên trang chủ chỉ là thông tin dự kiến (Có thể điều chỉnh). 

Lục Nhi