tải game

[Tuần] Tầm Bảo cao cấp

Sự Kiện | 04/08

Nghe nói tại Tầm Bảo cao cấp này, cơ hội nhận được những vật phẩm quý của đại hiệp là rất cao.

Thời gian

- Từ ngày 22/12 đến ngày 28/12/2020.

Đối tượng

- Tất cả người chơi Lục Mạch Thần Kiếm.

Nội dung

- Trong giao diện người sự kiện, quý đại hiệp sử dụng bạc hoặc lệnh bài Tầm Bảo Cao Cấp để rút thưởng ngẫu nhiên nhận được vật phẩm:

Vật phẩm

Số lượng

Chiêu Tài Miêu - Mảnh

20

Chiêu Tài Miêu - Mảnh

10

Chiêu Tài Miêu - Mảnh

5

Chiêu Tài Miêu - Mảnh

5

Lưu ý

- Nội dung hoạt động trên trang chủ chỉ là thông tin dự kiến (Có thể điều chỉnh). 


Lục Nhi