tải game

[Tuần] Tranh mua

Sự Kiện | 04/08

Có một số gói vật phẩm giá ưu đãi nhưng chỉ được bán với số lượng có hạn.

Nếu quý đại không tranh mua thì quả thật rất đáng tiếc!

Thời gian

- Từ ngày 22/12 đến ngày 28/12/2020.

Đối tượng

- Tất cả người chơi Lục Mạch Thần Kiếm.

Nội dung

- Trên giao diện sự kiện, quý đại hiệp có thể mua các gói quà với giá ưu đãi với số lượng có hạn.

Tên gói quà

Vật phẩm

Số lượng

Giá gốc

Giá bán

Số lượng bán

Gói Quà Sủng (Sơ)

Bát Trân Tửu

100

1000

199

999

Gói Quà Tọa Kỵ (Sơ)

Bách Thảo Hoàn

100

1000

199

999

Gói Nội Công (Sơ)

Thuyết Văn Chú Giải

100

1000

199

999

Gói Thần Binh (Sơ)

Hàn Thiết Khoán

100

1000

199

999

Gói Quà Sủng (Cao)

Bát Trân Tửu

300

3000

399

999

Gói Quà Tọa Kỵ (Cao)

Bách Thảo Hoàn

300

3000

399

999

Gói Nội Công (Cao)

Thuyết Văn Chú Giải

300

3000

399

999

Gói Thần Binh (Cao)

Hàn Thiết Khoán

300

3000

399

999

Lưu ý

- Nội dung hoạt động trên trang chủ chỉ là thông tin dự kiến (Có thể điều chỉnh).

 

Lục Nhi