tải game

[Tuần] Triều đình phong thưởng

Sự Kiện | 03/08

Trong thời gian sự kiện, đại hiệp hoàn thành nhiệm vụ sẽ nhận được danh vọng, đủ điều kiện còn được nhận thưởng lớn!

Thời gian

- Từ ngày 22/12 đến ngày 28/12/2020.

Đối tượng

- Tất cả người chơi Lục Mạch Thần Kiếm.

Nội dung

- Trong thời gian sự kiện người chơi hoàn thành nhiệm vụ nhận được danh vọng, danh vọng đạt mốc nhận quà tương ứng.

- Nhiệm vụ bao gồm:

Cầu Chúc: Tiến hành cầu chúc có thể nhận 1 điểm danh vọng (50 lần). Nhận tối đa 50 điểm.

Tầm Bảo Mặt Nạ: Tiến hành tầm bảo mặt nạ có thể nhận 1 điểm danh vọng (50 lần). Nhận tối đa 50 điểm.

Bảo Rương Tuyệt Thế: Tiến hành mở Bảo Rương Tuyệt Thế có thể nhận 1 điểm danh vọng ( 150 lần). Nhận tối đa 150 điểm.

Lịch Luyện: Tiến hành hoàn thành nhiệm vụ lịch luyện có thể nhận được 1 điểm danh vọng ( 60 Lần). Nhận tối đa 60 điểm.

Cửu U Kiếm Chủng: Tiến hành hoàn thành phụ bản Cửu U Kiếm Chủng nhận được 1 điểm danh vọng (10 Lần). Nhận tối đa 10 điểm.

Thanh Vân Phong: Tiến hành hoàn thành phụ bản Thanh Vân Phong nhận được 1 điểm danh vọng (10 Lần). Nhận tối đa 10 điểm.

Boss Giang Hồ: Tiến hành tiêu diệt Boss Giang Hồ nhận được 1 điểm danh vọng (10 lần). Nhận tối đa 10 điểm.

Boss Khiêu Chiến: Tiến hành tiêu diện Boss Khiêu Chiến nhận được 1 điểm danh vọng ( 10 lần). Nhận tối đa 10 điểm.

Tầm Bảo Cao Cấp: Tiến hành Tầm Bảo Cao Cấp 1 lần nhận được 1 điểm (50 lần). Nhận tối đa 50 điểm.

Vấn Kiếm Giang Hồ: Tiến hành hoàn thành phụ bản Vấn Kiếm Giang Hồ nhận được 1 điểm( 20 lần). Nhận tối đa 20 điểm.

Bí Cảnh: Tiến hành hoàn thành phụ bản Bí Cảnh nhận được 1 điểm( 20 lần). Nhận tối đa 20 điểm.

Phần thưởng

Danh vọng

Phần thưởng

Số lượng

50

Lạc Phụng Thạch-3

1

Thủy Tịch Thạch-3

1

100

Lạc Phụng Thạch-4

1

Thủy Tịch Thạch-4

1

150

Lạc Phụng Thạch-5

1

Thủy Tịch Thạch-5

1

200

Lạc Phụng Thạch-6

1

Thủy Tịch Thạch-6

1

250

Lạc Phụng Thạch-6

2

Thủy Tịch Thạch-6

2

300

Lạc Phụng Thạch-7

1

Thủy Tịch Thạch-7

1

Lưu ý

- Nội dung hoạt động trên trang chủ chỉ là thông tin dự kiến (Có thể điều chỉnh). 

Lục Nhi