tải game

[Tuần] Truy tìm Bảo Vật

Sự Kiện | 04/08

Muốn có Bảo Vật ở Lục Mạch Thần Kiếm, đại hiệp phải biết nắm bắt cơ hội!

Thời gian

- Từ ngày 29/12 đến ngày 04/01/2020.

Đối tượng

- Tất cả người chơi Lục Mạch Thần Kiếm.

Nội dung

- Trên giao diện sự kiện, đại hiệp sử dụng vàng để rút thưởng, tích lũy đủ điểm sẽ nhật được Bảo Vật như ý.

Phần thưởng

Rút thưởng ngẫu nhiên nhận được các phần thưởng sau:

Phần thưởng

Số lượng

Tầm Bảo Lệnh Cao Cấp

1

Lục Ngọc Phật

1

Mặt Nạ Tầm Bảo Lệnh

1

Nguyên Liệu Phổ Biến

100

Tụy Thạch

20

Tụy Ngọc Thường

1

Tụy Ngọc Cao Cấp

1

Mai Hoa Thạch

1

Long Viêm Cương

1

Thiên Hà Thạch-3

1

Bát Trân Tửu

10

Rương Trang Bị Tọa Kỵ

1

Bách Thảo Hoàn

10

Phù Ủy Thác Rời Mạng

1

Lạc Phụng Thạch - 3

1

Nguyệt Quang Thạch - 3

1

- Tích lũy lượt rút đủ 150 lần chắc chắn nhận được:

Phần thưởng

Số lượng

Tuần Lộc Tinh Linh

1


 

 

Lục Nhi