tải game

[PB Tam Anh Tranh Bá] Tính năng Thức Tỉnh

Tin Tức | 07/12

Người học võ nếu muốn đột phá cực hạn của bản thân, trước hết cần phải thông suốt các huyệt vị.  Vậy làm cách nào để đả thông tất cả các huyệt vị,?

Thức Tỉnh, một tính năng đặc sắc của phiên bản Tam Anh Tranh Bá sẽ giúp chư vị tiến những bậc xa hơn trên con đường tu luyện nội công, võ học của mình.

Điều kiện

- Nhân vật đạt level 430 sẽ kích hoạt tính năng Thức Tỉnh.

Nội dung

- Người chơi đạt level 430, tính năng Thức Tỉnh sẽ được kích hoạt, 12 Huyệt Vị bị phong tỏa.

- Người chơi sử dụng vật phẩm Thiên Sơn Tuyết Liên hoặc EXP từ bản thân để đã thông các Huyệt Vị. Tương ứng với mỗi Huyệt vị sẽ kích hoạt nhận được hiệu ứng bổ trợ cho nhân vật.

- Sau khi đả thông toàn bộ 12 Huyệt Vị và đạt Level 450, giới hạn cấp sẽ mở, người chơi có thể nâng cấp level nhân vật lên 500.

 

Lục Nhi