tải game

[PB Tam Anh Tranh Bá] Võ học mới

Tin Tức | 07/12

Những bộ võ học mới nào sẽ xuất hiện tại phiên bản mới Tam Anh Tranh Bá - Quần Long Hội Tụ?

Võ học mới

Huyết Hải Ma Đao

Thần Binh: Đao

Kỹ năng Phân loại Hiệu quả
Li Kinh Bạn Đạo Chủ động Gây cho mục tiêu và địch gần đó 350% sát thương
Huyết Ma Ti Thiên Chủ động Gây cho mục tiêu và địch gần đó 400% sát thương
Huyết Nhẫn Ma Tâm Chủ động

Kèm buff cho bản thân, lúc bị sát thương, khôi phục HP của 150% điểm sát thương, duy trì 5s.

Lúc phóng kỹ năng, nếu HP <30% sẽ khôi phục ngay 10% HP

Hoành Hành Vô Kỵ Chủ động Gây cho mục tiêu và địch gần đó 600% sát thương
Phóng Hạ Đồ Đao Chủ động

Gây cho mục tiêu và địch gần đó 1400% sát thương.

Đòn cuối cùng, nếu HP > 70% sẽ tiêu hao 10% HP bản thân, gây thêm cho mục tiêu lượng sát thương bằng 5% HP bản thân.

Bích Hải Triều Sinh Khúc

Thần Binh: Tiêu

Kỹ năng Phân loại Hiệu quả
Hải Thiên Nhất Sắc Chủ động Gây cho mục tiêu và địch gần đó 350% sát thương
Ám Lưu Hung Dũng Chủ động

Gây cho mục tiêu và địch gần đó 300% sát thưởng.

Nếu xuất hiện bạo kích sẽ gây choáng mục tiêu 0,5s.

Bích Lăng Thao Tiên Chủ động Thêm buff cho bản thân, khi bị sát thương sẽ gây choáng mục tiêu 1s, duy trì 3s.
Phong Khởi Lan Sinh Chủ động

Gây cho mục tiêu và địch gần đó 500% sát thương.

Nếu xuất hiện bạo kích sẽ gây choáng mục tiêu 0,5s.

Phong Ba Thắng Chủ động Duy trì gây sát thương với địch gần đó, tối đa có thể gây 1800% sát thương.

Nâng cấp võ học

Tại giao diện Võ Học, người chơi có thể nâng cấp sức mạnh của các kỹ năng tại icon Tăng Cấp.

Võ học môn phái

- Nâng cấp võ học môn phái, người chơi cần sở hữu vật phẩm Đồ Phổ Chiêu Thức. 

- Mỗi lần nâng cấp tốn 2 vật phẩm Đồ Phổ Chiêu Thức.

- Tỷ lệ nâng cấp thành công sẽ giảm dần theo level của từng chiêu thức.

- Mỗi chiêu thức tăng cấp tối đa đạt Level 10.

Võ học giang hồ

- Nâng cấp võ học giang hồ người chơi cần sở hữu các chiêu thức tương ứng với các chiêu thức mà người chơi muốn tăng cấp trong bộ võ học của mình.

- Tiêu tốn số lượng nguyên liệu và tỷ lệ thành công tương tự nâng cấp võ học môn phái.

 

Lục Nhi