tải game

Võ học Tịch Tà Kiếm Pháp

Tin Tức | 16/07

Nhiều năm trở về đây Tịch Tà Kiếm Pháp luôn mang vẻ thần bí, chưa ai được tận mắt thấy qua, cũng có thể là do kiếm pháp quá sắc bén, hầu như những ai từng trông thấy đều đã ngã xuống rồi.

 

Chiêu thức Hình ảnh Mô tả

Lưu Tinh Phi Đọa

[Chủ động]

- Gây cho mục tiêu và địch gần đó 390% sát thương.

Tử Khí Đông Lai

[Chủ động]

- Gây cho mục tiêu và địch gần đó 500% sát thương.

Quần Tà Tịch Dịch

[Chủ động]

- Gây cho mục tiêu và địch gần đó 600% sát thương.

Phi Yến Xuyên Liễu

[Chủ động]

- Gây cho mục tiêu và địch gần đó 600% sát thương.

Vạn Chúng Phục Chu

[Chủ động]

- Gây cho mục tiêu và địch gần đó 1000% sát thương.