tải game

hệ thống môn phái

ngũ đại môn phái

tuyệt thế võ học

kho tàng võ học không giới hạn

giáng long
thập bát chưởng

Phẩm chất:

Vũ khí: Chưởng pháp

Cự ly: Quần công

xem chi tiết

Lục Mạch
Thần Kiếm

Phẩm chất:

Vũ khí: Chỉ pháp

Cự ly: Đơn thể, quần công

xem chi tiết

Thiên Ma
Bát Âm

Phẩm chất:

Vũ khí: Cầm

Cự ly: Quần công

xem chi tiết

Tịch Tà
Kiếm Pháp

Phẩm chất:

Vũ khí: Đơn Kiếm

Cự ly: Đơn thể, quần công

xem chi tiết

game play đặc sắc

chuẩn kiếm hiệp trên mobile